Oferta dla dzieci niepełnosprawnych

W naszym przedszkolu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  mogą uczęszczać na zajęcia w grupie integracyjnej lub grupie terapeutycznej. Zespół specjalistów naszego przedszkola (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej,fizjoterapeuta,terapeuta behawioralny) pragnie wspierać rozwój wszystkich dzieci pracując wspólnie, ujednolicając działania i wspierając rodziców.

Wszyscy specjaliści biorą czynny udział w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz realizują terapię indywidualną i grupową. W zależności od zaleceń, potrzeb i możliwości dzieci wspieramy ich rozwój podczas zajęć z:

* terapii pedagogicznejsi

* terapii behawioralnej

* terapii logopedycznej

* terapii integracji sensorycznej

* rehabilitacji ruchowej

* treningów umiejętności społecznych

*  wykorzystaniem Metody Aktywności Ruchowej Knillów

Ilość i rodzaje terapii dobierane są indywidualnie do każdego dziecka.

Dzieci uczestniczą również w grupowych zajęciach

dogoterapii,arteterapii, logorytmice, bajkoterapii, rytmice i zajęciach sportowych.

 

W przedszkolu działa

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

dla dzieci posiadających opinie.

Czesne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 0 zł

Wyżywienie 12 zł dziennie

Diety specjalne – cena ustalana indywidualnie