Nasi specjaliści

mgr Agnieszka Janowska - absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu i Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach oligofrenopedagogika i pedagogika rewalidacyjna, pedagog wieku wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła kurs alternatywnych metod komunikacji i kurs języka migowego, szkolenie z zakresu terapii ręki oraz terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem. Wychowawca kolonijny, nauczyciel szkoły specjalnej na co dzień pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
Założycielka Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Rozwój”. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, terapię pedagogiczną.

mgr Marta Młynarczyk-Stępień – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister pedagogiki o specjalizacji oligofrenopedagogika, terapeutka pedagogiczna, nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła kurs z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wychowawca kolonijny, nauczyciel szkoły specjalnej na co dzień pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Założycielka Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Rozwój”. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną.

mgr Natalia Tomaszewska – ukończyła studia z zakresu opieki i terapii pedagogicznej oraz szkolenie III modułowe i szkolenia specjalistyczne z terapii behawioralnej. W naszym przedszkolu prowadzi indywidualną oraz pełni rolę wychowawcy w grupie dla dzieci z autyzmem

mgr Alicja Żurek – ukończyła studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wychowawca w grupie „Krasnoludki”.

mgr Żaneta Bartoszewska – logopeda, terapeuta behawioralny. W przedszkolu prowadzi indywidualną terapię behawioralną.

mgr Sylwia Szczepanik-Pietrzak – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Logopedia ogólna z emisją głosu  i Pedagogika ogólna z polityką oświatową oraz Psychopedagogiki. Właścicielka firmy SYLOGOS, uczestnik szkoleń specjalistycznych, autorka artykułów o tematyce logopedycznej i pedagogicznej. W przedszkolu prowadzi terapię logopedyczną i logorytmikę.